«
  1. Ana sayfa
  2. Devlet Destekleri
  3. Sanayi Teşvik Uygulamaları Nelerdir?

Sanayi Teşvik Uygulamaları Nelerdir?

Sanayi Teşvik Uygulamaları Nelerdir?

Sanayi Teşvik Sistemi amacı kalkınma planları ile yıllık programlarda belirlenmiş olan hedefler ışığında, tasarrufları katma değeri yüksek olan yatırımlara sevk edilmesi, üretimin yükseltilmesi ile paralel olarak istihdamın arttırılmasının sağlanmasıdır. Ayrıca yabancı ülkelerle mevcut olan rekabetin arttırılması, araştırma ve geliştirme açısından büyük ölçekli ve stratejik bulunan yatırımların teşvik edilmesi, ülkeler arası doğrudan yatırım kalemlerinin arttırılması, bölgeler arası gelişmişlik düzeyinin azaltılmaya çalışılması ve yeni yapılacak yatırımlar ile birlikte araştırma-geliştirme süreçlerinin desteklenmesidir. Bu amaca bağlı olarak sanayi teşvik uygulamaları nelerdir? Denildiğinde, genel teşvik, bölgesel olarak verilen teşvik, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için verilen teşvik gibi dört alt kategoriye ayrılmış olan teşvik sistemleri ortaya çıktığı söylenebilir.

Genel sanayi teşvik sistemi, bölgesel büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar harici ve Bakanlar Kurulunun 2012/3305 sayılı kararına göre EK-4 de yer alan teşvik yapılmayacak yatırım konuları ile teşviki için EK-4 de belirtilen hususları taşımayan yatırım konuları hariç tutulmuştur. Bir milyonun üzerinde bulunan yatırımlar ise bölge ayrımı olmaksızın belirtilmiş olunan destek unsurlarından yararlandırılabilir. Ancak, yatırımların desteklerden yararlanması için belirlenmiş olan asgari kapasite, sabit yatırım tutarı gibi diğer koşulların da sağlanması gerekir. Genel teşvik sisteminde gümrük istisnası muafiyeti, katma değer vergisi istisnaları ve sigorta primi işveren hissesi kısmı desteği gibi destek unsularından yararlanılabilmektedir.

Bakanlar Kurulunun 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar ile kapsama alınmış olan desteklerin uygulanması hususunda, iller sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak altı bölgede sınıflandırılmıştır. Bölgesel Teşvik Sisteminde bölge ayırımları dikkate alınarak, gümrük muafiyeti, katma değer vergisi indiriminde istisna, vergi indiriminde istisna, sigorta primi işveren hissesi kısmı desteği, yatırım yeri tahsis edilmesi ve faiz desteği gibi destekler uygulanmaktadır.

Büyük Ölçekli sanayi Teşvik Sistemi, teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarının kapasitesinin yükseltilmesi ve uluslararası alanda rekabet gücünün arttırılmasını sağlayacağı ön görülen Bakanlar Kurulunun 2012/3305 sayılı kararı ile belirtilmiş bulunan asgari tutarları sağlayan yatırım konularının desteklerden yararlandırılacağı belirtilmiştir. Bu teşvik sistemi ise gümrük vergisinde muafiyet, katma değer vergisi indiriminde istisna, vergi indirimi istisnası, sigorta primi işveren hissesi kısmı desteği, yatırım yeri tahsis edilmesi gibi destek unsurlarını barındırmaktadır.

Bu sanayi teşvik sisteminde amaç ise cari açığın düşürülmesi hususunda ithalatta bağımlı olunan ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik ve uluslararası alanda rekabet etme gücünün arttırılarak, yüksek teknolojili ve yüksek katma değeri mevcut olan yatırımların, bölgesel farklılıklar dikkate alınmadan belirlenmiş desteklerden yararlanma imkanı sunulmasıdır. Bu sistemde ise gümrük vergisinde muafiyet, katma değer vergisi indiriminde istisna, vergi indiriminde istisna, sigorta primi işveren hissesi kısmı desteği, yatırım yeri tahsis edilmesi, faiz desteği, katma değer vergisi iadesi gibi kapsamlı destek unsurlarından yararlandırılır.

- Bir önceki yazımız olan İşkur İş Başı Eğitim Programı Koşulları Neler? başlıklı makalemizde İş Başı Eğitim Programı (İEP) Başvuru Koşulları, İŞKUR (İş Bulma Kurumu) ve İşsizlik ve İstihdam Açığı hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yaz

Furkan Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-Posta adresiniz paylaşılmayacaktır. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlenmiştir *