«
 1. Ana sayfa
 2. Kosgeb
 3. Kobi Gelişim – Kobigel Destek Programı

Kobi Gelişim – Kobigel Destek Programı

Kobi Gelişim - Kobigel Destek Programı

KOSGEB KOBİGEL destek projesi de KOSGEB destekleri  içinde yer almaktadır. Kobi Gelişim- Kobigel Destek Programı ile ilgili yazımızda yer vereceğimiz detaylar ise şu şekilde belirtilmektedir:

 • Ülkenin hem ulusal hem de uluslararası hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek olan projelerde küçük ve orta ölçekli şirketlerin ekonomik paylarının arttırılmak istenmesidir. Aynı zamanda yapılacak olan projelerde aktif rol alması da istenen Kobiler için bu destek programı sağlanmaktadır.
 • Kobilerin yararlı rekabet güçlerinin üretim aşamasına etkin bir şekilde yansıtılması ve dolayısıyla sağladıkları katma değer payında artışa gitmeleri desteklenmektedir. Bu amaçla hazırlanan Kobi projeleri için bu destek programı büyük avantaj sağlamaktadır.

Kobigel Destek Unsurları

Kobi Gelişim - Kobigel Destek Programı
Kobigel Destek

Kobigel Destek Unsurları bu başlık altında şu 3 alanda ele alınmaktadır:

KOBİGEL destek unsurları içinde yer alan proje süresi 6 ay ile 36 ay arasında belirtilmektedir. Destek süresi 36 ayı geçmemektedir. KOBİGEL Destek Üst limiti geri ödemesiz olarak en fazla 300.000 TL, geri ödemeli olarak en fazla 700.000 TL şeklinde belirtilmektedir. Ancak başvuru yapılan projeye göre bu tutarlar belirli oranlarda verilmektedir. Kobigel Destek oranı ise şu şekilde ifade edilmektedir:

 • Birinci ve ikinci bölgeler için verilen destek oranı en fazla %60
 • Üçüncü, Dördüncü, Beşinci ve Altıncı bölgeler için verilen destek oranı en fazla %80 olarak bildirilmiştir.

KOBİGEL Proje Giderleri

KOSGEB destekleri arasında Kobiler için avantajlı destek seçeneklerinden bir tanesi olan KOBİGEL için karşılanan proje giderleri de belirlidir. Bu KOBİGEL Proje Giderleri şu şekilde ifade edilmektedir:

KOBİGEL projeleri kapsamında desteklenecek olan proje giderleri Proje Teklif Çağrısı ile belirlenmektedir. Projeye dair belirlenen esaslara dayanarak desteklenecek olan giderlere ise kurul karar vermektedir. Bir de proje kapsamında desteklenmeyen konular yer almaktadır. Bunlar da şöyle sıralanmaktadır:

Gayrimenkul alımı, bina inşaatı, tefrişat, taşıt alımı ya da kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri, diğer maliyetler desteklenmemektedir. Ayrıca Vergi, resim, harç, sosyal güvenlik primleri proje kapsamında desteklenmeyen ödemeler içinde yer almaktadır. Bunun dışında desteklenen giderler şöyle belirtilmektedir:

 • Proje ile ilişkilendirilmiş personel giderleri net ücret üzerinden ekstra prim ve aile geçim indirimi dâhil olmaksızın desteklenmektedir.
 • Proje kapsamında desteklenmeye değer bulunan gider grupları için toplam masraf ve destek türleri, proje teklif çağırısında belirtilen üs limit, oran ve bulunuyorsa gider kısıtlarını aşmayan şekilde kurul tarafından KOBİGEL projesi için desteğe uygun bulunmaktadır.

KOBİGEL Başvuru Formları

KOBİGEL destek programından faydalanabilecek ve faydalanamayacak olan kişileri, programın amaçlarını anlattıktan sonra şimdi de KOBİGEL Başvuru Formları hakkında bilgi verelim. KOBİGEL başvuru formları, KOSGEB resmi internet sayfası üzerinde http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi linki altında yer almaktadır. Buradan ulaşılabilecek ve başvuru için doldurulması gereken formlar ise şu şekilde bildirilmektedir:

 • Proje Başvuru Formu
 • Proje Kontrol Formu

Kobigel destek projeleri ile ilgili diğer belgeler de şu şekilde belirtilmektedir:

 • Gizlilik Taahhütnamesi
 • Ara Faaliyet Raporu
 • Tespit Tutanağı
 • Ara Faaliyet Değerlendirme Raporu
 • Destek Ödeme Oluru
 • Proje Sonuç Raporu
 • Proje Revizyon Raporu
 • Kurul Bilgilendirme Formu
 • Proje Sonrası İzleme Raporu
 • Kurul Değerlendirme Kriterleri Tablosu
 • Orta Yüksek ve İleri Teknolojili İmalat Sanayi Sektörleri
 • Orta Düşük ve Düşük Teknolojili İmalat Sanayi Sektörleri

Bunlar dışında bir de KOBİGEL teminat giderlerinin desteklenmesi için 4 kıstas bulunmaktadır. Bunlar:

 • Teminat Giderlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
 • Teminat Giderleri Destek Ödeme Talep Formu
 • Teminat Giderleri Desteği Ödeme Oluru
 • Banka Teminat Mektubu (Kefalet Mektubu)

KOBİGEL destek projesine dair daha fazla ayrıntı öğrenmek isteyen girişimciler KOSGEB resmi internet sayfası üzerinden araştırma yapabilirler.

- Bir önceki yazımız olan KOSGEB LABORATUVAR HİZMETLERİ başlıklı makalemizde KOSGEB Faaliyet Gösteren Laboratuvarlar, kosgeb laboratuvar hizmetleri ücretleri ve KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri Uygulama Esasları hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yaz

Furkan Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-Posta adresiniz paylaşılmayacaktır. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlenmiştir *