«
  1. Ana sayfa
  2. EKONOMİ
  3. İCRA TAKİBİ ALT SINIRI VAR MIDIR? 2019

İCRA TAKİBİ ALT SINIRI VAR MIDIR? 2019

İCRA TAKİBİ ALT SINIRI VAR MIDIR? 2019

İCRA TAKİBİ ALT SINIRI VAR MIDIR? 2019

Alacağın yasal yollardan yapılan başvurular neticesinde cebren tahsil edilmesine haciz denir. Fakat yapılması düşünülen haciz işlemi için şartların oluşabilmesi gerekir ki, bu işleme başlayabilesiniz. Bu anlamda alacakların haciz işlemlerini başlatabilmesi için be bir icra alt sınırı getirilmiş durumda ve haciz işleminin uygulanabilmesi için belirlenen alt sınır 2017 yılının aralık ayında çıkan 7063 sayılı kanun ile belirlendi. Bu kanunun belirlenmesinde 2014 yılında çıkarılan Tüketici kanunu da etkili oldu ki, icralık işlemlerin yapılabilmesi için tüketici hakem heyeti limitleri de önem arz eder oldu.

İcra takibi başlatma veya icra takibi açma herhangi bir şarta bağlanmaksızın alacaklının bir takip talebi ile icra dairesine başvurması ile olur. İcra takibi başlatma dilekçesi olarak kişiler arasında tabir edilen esasında bir takip talebidir. Bu takip talebinde alacak miktarı, alacağa işletilecek faiz ve takip dayanağı belge ile ilgili bilgiler yer alır. Takip talebini alan icra müdürlüğü ise işbu talep doğrultusunda bir ödeme emri ya da icra emri tanzim ederek borçluya tebliğ eder. Görüldüğü icra takibi başlatmak için alacaklının usulüne uygun bir talepte bulunması yeterlidir. Halkın çok merak ettiği sorulardan biri olan; icra takibi için limit var mıdır? Sorusunu cevaplayalım.

Özellikle bankalardan kredi kullanmış ya da telekomünikasyon şirketlerine fatura borçu olan kişilerden ya da borçlu olan birçok kişiden bu soruyu almaktayız. Belirtmemiz gerekirse icra takibi açma sınırı yoktur. Bunu makalemizin ilk satırlarında söylemekte fayda var. Nitekim bir çok borçlu düşük miktarlarda ki borçları için icra takibi yapılamayacağını düşünmektedir. Kişileri bu düşünceye iten ise Yargıtay’ın 2015 yılında vermiş olduğu bir içtihat oldu. Buna göre; 3300 TL’nin altındaki alacaklar için Tüketici Hakem Heyet’lerinden karar alınmaksızın icra takibine geçilemeyecektir. Bu doğrultuda haklı olarak birçok vatandaş bir beklenti içine girmiştir. Ancak özellikle belirtmekte fayda vardır. Yargıtay kararları, içtihadı birleştirme kararı olmadıkça bir bağlayıcılık taşımamaktadır. Zira halihazırda 3.300 TL’nin altındaki alacaklar için icra takibi açılabilmekte, haciz işlemi uygulanabilmektedir. Yargıtay’ın kararı ile insanlarda yaratılan algı yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermektedir.

İcra takibi şayet borçlu tarafından yasal süreler içerisinde icra takibine itiraz edilmez ise yaklaşık bir ay içerisinde kesinleşmekte ve icra yoluyla taşınır ya da taşınamaz mallarınız üzerinde haciz işlemine gidilmesine sebep olmaktadır. Bu süreyi uzatmak için mutlaka icra takibine karşı itiraz talebi edilmeli ve icra takibinin kesinleşmesinin önüne geçilmelidir. İcra takibine konu borca itiraz edildikten sonra alacaklı borcun ödenmesi için icra mahkemeleri aracılığı ile borcun ödenmesini talep edebilir. Bu durumda da mahkeme süreçlerinin takip edilmesi gerekir. Mahkeme 6 aya varan sürelerde karar vererek borcun ödenmesini isteyebileceği gibi borçluyu da haklı bulabilmektedir.

İcra takibi başlatılan borç 2019 yılında Tüketici Hakem Heyetlerinin uyuşmazlık alanına giren 5650 TL tutarının altında ise icra mahkemelerine ve buradaki yolları tükettikten sonra Tüketici Mahkemesi ve Yargıtay Hukuk Dairelerine itirazda bulunarak yasal sınırın altında icra takibi başlatıldığı için itiraz edebilir ve borcun öncelikle hakem heyetlerine başvurarak tahsil edilmesi yoluna gitmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda 2015 yılında Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin belli tutarın altındaki boşları tahsil edilmesinde öncelikle hakem heyetlerine başvuru yapılması gerektiğine dair kararı emsal gösterebilirsiniz.

İcra, bir alacaklının borcunu alabilmesi için devleti de araya sokarak borçludan borcunu talep etmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Mahkeme yoluyla alacakların belirlenip icra takibinin başlatılmasına ilamlı icra adı verilirken herhangi bir senede bağlı veya belli bir kullanımdan kaynaklı bir kimseye borçlu olmaktan dolayı belgeli veya belgesiz olarak başlatılan takibe ise ilamsız icra adı verilir.

şunlardır;

◦ Taki talebi
◦ Ödeme emri ve kesinleşmesi
◦ Haciz
◦ Satış
◦ Payların alacaklılara bölüştürülmesi

İcra aşamalarında en önemli hususların başında adrese yapılan tebligatların ulaşmaması ve muhtara yapılan tebligat ve ödeme emirlerinin yasal süresi sona erdikten sonra geçerli sayılması gelmektedir. Bu tür durumlarda itiraz süreleri kaçırılmakta ve belki de ödenmeyen bir borçla karşı karşıya kalınmaktadır. Özellikle icra takipleri mernis adresi de denen e-devlette bulunan adrese yapılmaktadır. Bu sebeple adres değişikliklerinin güncel olarak değiştirilmesi icra süreçlerini takip etmeye oldukça yararlı olacaktır.
Diğer en önemli husus ise icra takibine yapılacak itirazlardır. Eğer herhangi bir ödeme tebligatı aldıysanız ve yedi gün içinde bu ödeme emrine itiraz etmediyseniz borç sizin üzerinize kaydedilmiş ve icra takibine konu bir borç anlamına gelmektedir. Bu sebeple eğer ödeme emri çıkartılan bir borcun size ait olmadığını, borcun zaman aşımına uğradığını, borcun vadesinin gelmediğini, borca ait senedin ya da borca ait belge üzerindeki imzanın sahte olduğunu düşünüyorsanız mutlaka süresi içinde bu duruma size en yakın icra dairesi kanalı ile itiraz etmelisiniz. Yapacağınız itiraz icra takibi süresini durdurmakta ve alacaklının mahkeme yoluna gitmesine neden olacağından icra süresini uzatacak ve malınızın haczedilmesinin önüne geçecektir.

İCRA TAKİBİ ALT SINIRI VAR MIDIR? 2019

2015 yılında Yargıtay tarafından alınan karar gereği icra takibine konu olacak tutar tüketici hakem heyetlerinin ilgilendiği parasal sınırların alanına giriyor ise öncelikle icra takibi yapılamayacağı ve tüketici hakem heyetlerinden çıkacak karar neticesinde icra takibi başlatabileceği şartı hükme bağlansada karar genel kurul kararı olmadığından bağlayıcı olmamakla birlikte bu alanda yol gösterici olmaktadır. Bu sebeple icra dosyası açma limiti tüketici hakem heyetlerinin baktıkları durumlara göre belirlenmelidir. 2019 yılında;

◦ 5.650 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklara İlçe Tüketici Hakem Heyetleri
◦ Büyükşehir belediyesi olan illerde 5.650 TL ile 8.480 TL arasındaki tutarlardaki uyuşmazlıklara İl Tüketici Hakem Heyetleri
◦ Büyükşehir belediyesi olmayan illerde 8.480 TL tek utarının altındaki uyuşmazlıklara İl Tüketici Hakem Heyetleri
◦ Büyükşehir belediyesi olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650 TL ile 8.480 TL tutarı arasındaki uyuşmazlıklara İl Tüketici Hakem Heyetleri

Görev alacağından dolayı 5.650 TL alt tutar olarak belirlenmeli ve 8.480 üst limit tutarı ile öncelikle bu borçların tahsil edilmesi için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmalıdır. Ardıncan çıkacak sonuca göre icra takibi başlatmak kanuna en uygun olan yöntemdir.
Eğer sizin de 2019 yılında ödenmemiş borcunuz varsa ve bu tutar Tüketici Hakem Heyetlerinde görülen alt ve üst limit tutarlarının aşağısında ise icra takibine itiraz edebilir ve borcunuzun önceliklere hakem heyetlerinden alınacak kararlara göre tahsil edilmesini isteyebilirsiniz.

- Bir önceki yazımız olan VAKIFBANK'tan KOBİ'lere 1MİLYAR LİRALIK DESTEK! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir Cevap Yaz

Furkan Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-Posta adresiniz paylaşılmayacaktır. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlenmiştir *